Η εκπρόσωπος της "Γερμανικής ακαμψίας" (ΣΥΡΙΖΑ), "καλή τοκογλύφος" (Χρυσή Αυγή) και ο "ικέτης πρωθυπουργός" (ΣΥΡΙΖΑ), που "εγκατέλειψε την επαναδιαπραγμάτευση (Ανεξ. Έλληνες) και "δεν δεσμεύει σε τίποτα την Ελλάδα" (ΚΚΕ)...

Γ ι α   τ η ν   Κ Ε Ρ Α Τ Ε Α,  τ η ν   Υ Δ Ρ Α,  τ η ν   Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ο,

γ ι α   ό σ ο υ ς   π ρ ο π α γ α ν δ ί ζ ο υ ν   τ η ν   Α Ν Ο Μ Ι Α ,

κ α ι   τ η ν   Π Τ Ω Χ Ε Υ Σ Η   Τ Η Σ   Χ Ω Ρ Α Σ ,

π ό τ ε   θ α   ζ η τ ή σ ο υ ν   Ε ξ ε τ α σ τ ι κ ή   ε π ι τ ρ ο π ή ;


+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top