Σε αρνητική υποβαθμίζει τη πιστοληπτική ικανότητα των τριών πιο ισχυρών χωρών της Ε.Ε. (Γερμανία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο), ο οίκος αξιολόγησης Moody’s....
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο οίκος, οι χώρες αυτές (με αξιολόγηση ΑΑΑ), επηρεάζονται ποικιλοτρόπως από δυο ευρύτερες εξελίξεις στην Ευρωζώνη. Η πρώτη αφορά την αυξανόμενη αβεβαιότητα για την κατάληξη της κρίσης χρέους, δεδομένων των μέτρων και των πολιτικών που λαμβάνονται, παράλληλα με την αυξημένη πιθανότητα εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Σ’ αυτό το ενδεχόμενο συνυπολογίζονται και όποιες πιθανές συνέπειες για την Ισπανία και την Ιταλία.

Η δεύτερη εξέλιξη, συνεχίζει ο οίκος, είναι πως, ακόμη και αν το πρώτο σενάριο αποφευχθεί, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για στήριξη της Ισπανίας και της Ιταλίας. Το βάρος μιας συλλογικής ενίσχυσης αυτών των δυο οικονομιών θα «πέσει» στα μέλη με πιο υψηλό βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας, καταλήγει η ανακοίνωση.

planet-greece.blogspot.com
+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top